Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Harmaa Kissa Oy C/o Hirsityökalut
Tourunkulmantie 867D, 31160 Nuutajärvi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Aki Ikonen
Tourunkulmantie 867D, 31160 Nuutajärvi

Rekisterin nimi
Hirsityökalut.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyä rajoitusta koskeva pyyntö lähetetään sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset rekisteröinnin yhteydessä annetut käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan teknisiin hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- maksutietoja säilytetään muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomaksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö
Voimme käyttää evästeitä (cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassoloaika on rajattu, eikä niistä ole vahinkoa käyttäjän tietokoneelle.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkiörekisteriin on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö on lähetettävä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt lähetetään edellä mainitulle yhteyshenkilölle.